Thắc mắc lập vi bằng khi mua bán đất

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi muốn mua một mảnh đất qua công ty môi giới. Mảnh đất này có sổ chung.

Bên công ty cho biết nếu mua mảnh đất này họ sẽ lập cho tôi một bản vi bằng do 3 bên đứng ra làm chứng là người mua đất, bên bán và một người bên cơ quan pháp lý (người này do công ty đứng ra thuê đến tại công ty để ký vi bằng cho hai bên mua bán).

Nếu tôi mua mảnh đất này và có bản vi bằng kia thì có hợp lệ không? Việc giao dịch mua bán này có rủi ro gì không?

Mong bạn đọc có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Post a Comment

Previous Post Next Post