Đất quy hoạch 10 năm có được xóa?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có khu đất ở khu phố 3, phường Thanh Xuân, Quận 12, một thửa thuộc diện tích quy hoạch đường Hà Huy Giáp song hành, một thửa thuộc đường lộ giới 10m, cách đường Hà Huy Giáp khoảng 70m.

Luật sư cho tôi hỏi, liệu quy hoạch này có bị xóa bỏ không? Vì hơn 10 năm rồi mà không thấy Nhà nước thực hiện. Nếu giải tỏa đền bù, thì tôi được đền bù như thế nào?

Trân trọng.

hongphongtc@...

Luật sư Lê Cẩm Diệu Hà - Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Căn cứ khoản 3 Điều 49 Luật Đất Đai năm 2013, thì nếu kế hoạch sử dụng dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau ba năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có trách nhiệm điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh này. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không thông báo thì người sử dụng đất sẽ có các quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất Đai năm 2013. Trong trường hợp của anh, để biết được quy hoạch nêu trên đã được điều chỉnh hoặc hủy bỏ hay chưa, anh có thể liên hệ Phòng cung cấp thông tin quy hoạch quận 12 để được cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất tại địa phương hiện nay. Khi nhà nước thu hồi đất, trường hợp việc sử dụng đất đáp ứng điều kiện bồi thường theo quy định của pháp luật, anh sẽ được cơ quan nhà nước đền bù theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post