Có thể thương lượng về phí bảo lãnh mua bán nhà?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Hiện tôi có nghe thông tin đầu tháng 7/2015 trở đi các dự án bất động sản khi bán nhà hình thành trong tương lai sẽ phải mua bảo lãnh bán nhà cho khách hàng. Tôi mừng nhưng cũng lo.

Nếu như thế thì người mua như chúng tôi sẽ yên tâm hơn vì được ngân hàng trả lại tiền góp vốn nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà đúng hẹn. Tuy nhiên lại sợ giá nhà bị đẩy lên do khoản phí bảo lãnh này.

Vậy, cụ thể quy định này thế nào, nếu tự thỏa thuận với chủ đầu tư không cần bảo lãnh dự án đó thì có được không?

letam89@...

Trả lời:

Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản 2014 có quy định:

Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai….”

Đây là một trong những điểm mới của Luật kinh doanh bất động sản, tinh thần của luật được hiểu đây là điều kiện đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính. Quy định này sẽ hạn chế rủi ro cho người mua nhà, khi số tiền người mua đã nộp được bảo lãnh bởi NH. Quy định này cũng giúp cho niềm tin của người mua nhà quay trở lại thị trường, sẵn sàng “xuống tiền” để đầu tư vào nhà hình thành trong tương lai. Trong trường hợp CĐT không thực hiện quy định bảo lãnh hoặc NH không tham gia bảo lãnh vì bất kỳ một lý do nào thì bắt buộc CĐT phải hoàn thiện nhà mới được bán.

Post a Comment

Previous Post Next Post