Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi được gửi từ bạn đọc Cafeland có nội dung: Tháng 4 năm 1990 gia đình tôi có mua của ông A (11m x 15m) = 165 m2 đất vườn. Sau khi mua ông A đã làm giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho gia đình tôi. Năm 1990 gia đình tôi đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích trên (165m2) làm nhà ở. Đến năm 1991 gia đình tôi đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị sai sót về số thửa và điện tích (sổ ghi có 66m2)

Vậy xin hỏi về diện tích bị thiếu có được bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không, thủ tục thực hiện như thế nào.

Rất mong nhận được câu trả lời sớm của quý vị.

Trịnh Gia Hiệp

Luật sư Lê Văn Huyên, Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Vì Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất chỉ ghi diện tích sử dụng đất là 66m2 nên ông/bà sẽ không có cơ sở để chuyển toàn bộ diện tích 165m2 sang cho người khác. Trong trường hợp này căn cứ theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì ông/bà có thể làm đơn khiếu nại với Phòng tài nguyên và môi trường yêu cầu phải đính chính lại diện tích đất đã ghi sai hoặc thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất còn lại. Sau khi được đính chính hoặc được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích còn lại thì ông/bà mới có cơ sở để chuyển toàn bộ 165m2 sang cho người khác.

CafeLand kết hợp Công ty Đất Luật

Post a Comment

Previous Post Next Post