Nhận chuyển nhượng đất

Chồng tôi mất sớm có để lại cho tôi và con gái một căn nhà.

Do căn nhà này vẫn nằm trong giấy đỏ của mẹ chồng tôi nên tôi không rõ sau khi mẹ chồng mất thì tôi có bị người thân bên chồng lấy lại nhà hay không?

Nguyễn Thị Liên (Cần Đước, Long An)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Nếu căn nhà thuộc sở hữu của chồng chị, còn diện tích đất có căn nhà thuộc quyền sử dụng của mẹ chồng chị thì khi bà ấy mất, diện tích đất đó được chia cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người chết. Trong việc thừa kế theo pháp luật, theo Điều 677 Bộ luật Dân sự, con gái của chị (cháu nội của người chết) được thừa kế thế vị phần đất mà cha của cháu được hưởng nếu còn sống.

Theo đó, để được trọn quyền sở hữu nhà và đất nêu trên, chị cần thương lượng để mẹ chồng (hoặc những người được thừa kế di sản của mẹ chồng trong trường hợp mẹ chồng chị mất) chuyển nhượng phần đất thuộc quyền sử dụng của họ.

Post a Comment

Previous Post Next Post