Thủ tục xin nợ tiền sử dụng đất

Vừa rồi gia đình tôi có làm thủ tục xin chuyển mục đích đất vườn thành đất xây dựng nhà ở. Tôi được biết số tiền sử dụng đất phải nộp để chuyển mục đích sử dụng đất khá lớn và gia đình tôi không đủ khả năng huy động ngay được. Nhưng miếng đất đó gia đình tôi đang cần chuyển sang đất xây dựng gấp để xây nhà cho anh trai sắp lấy vợ. Vậy xin hỏi quý báo gia đình tôi có thể xin nợ nộp tiền sử dụng đất không, nếu được thì cần những thủ tục gì? Cách tính nợ (và lãi suất nếu có) như thế nào? Tôi xin ch

nghiakt08@yahoo.com

Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dung đất được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 120/2010/NĐ-CP thì Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Theo như quy định nảy tiền sử dụng đất được ghi nợ không phát sinh lãi.

Post a Comment

Previous Post Next Post