Xác định quyền sở hữu cho nhà dưới 50 m2

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có mua một ngôi nhà có diện tích nhỏ hơn 50 m2 không có sổ đỏ riêng, chỉ có sổ đỏ chung và vi bằng thừa phát lại.

Cho hỏi tôi phải làm gì để xác định quyền sở hữu, để không xảy ra tranh chấp sau này và có cách nào để làm được sổ đỏ được không? Xin luật sư tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

trangia32@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Thứ nhất, trường hợp của bạn có thể thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định tại khoản 1, 2, 3 điều 75 Nghị định 43/2015/NĐ – CP. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, ở mỗi tỉnh thành phố khác nhau sẽ có quy định về điều kiện tách thửa khác nhau, bạn cần xem xét trường hợp của mình có đủ điều kiện về diện tích đất tối thiểu và diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa không và các điều kiện về chiều rộng mặt tiền. Bạn chỉ thực hiện được việc tách thửa khi thỏa mãn các điều kiện cụ thể được quy định tại quyết định quy định về diện tích tách thửa tối thiểu tại tỉnh, thành phố đó.

Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Thứ hai, nếu trong trường hợp bạn không đủ điều kiện tách thửa, không thể làm thủ tục tách thửa cho căn nhà của mình thì bạn có thể yêu cầu được đứng tên chung trong sổ đỏ. Luật Đất Đai 2013, Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Như vậy, bạn có thể đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận nếu không đủ điều kiện tách thửa.

Post a Comment

Previous Post Next Post